اخلاق حرفه‌ای پژوهی، مطالعۀ موردی سیرۀ علمی علامه طباطبایی(ره)

دوره 3، شماره 5، اسفند 1395، صفحه 77-104

10.22054/tat.2017.8050

فاطمه شاه محمدی؛ سیدضیاءالدین علیانسب


آثار تفکر علامه طباطبائی در اسلام‌شناسی هانری کربن

دوره 4، شماره 6، شهریور 1396، صفحه 101-123

10.22054/tat.2017.9027

مهرکان نظامی زاده؛ مرضیه خزائی


بازپژوهی حجیت روایات تفسیری با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی

دوره 3، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 85-102

10.22054/tat.2016.7957

روح الله محمد علی‌نژاد عمران؛ کامران اویسی


سُنَن اجتماعی در قرآن از منظر علاّمه طباطبائی و سیّد قطب

دوره 2، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 117-148

جمال فرزند وحی؛ حامد غلامی؛ عباس محمدی


بررسی تفسیر ابعاد دعا در المیزان

دوره 2، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 121-138

10.22054/tat.2016.5716

حمیدرضا خادمی؛ هادی طباطبایی


بررسی میان رأی ملاصدرا و علامه طباطبائی (ره) در عالم ذر

دوره 5، شماره 9، مهر 1397، صفحه 147-168

10.22054/tat.2020.49753.97

حسین غفاری؛ سیدعباس حکیم زاده خرد


گرایش اجتماعی در المیزان فی تفسیر القرآن

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 131-145

فاطمه حسینی میرصفی