داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
اسماعیل اثباتی
مهدی اخوان
مهدی اخوان هیئت علمی
عباس اشرفی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
حسام امامی دانالو دانشگاه علامه طباطبائی
سعید انواری گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی
محمد حسین بیات
مریم برهمن
زهرا بشارتی مدرس علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی
حمیدرضا بصیری دانشگاه علامه
مجید بیگی دانشگاه علامه طباطبائی،مدرس گروه معارف اسلامی
علی بنایی
مهدی بهنیافر عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی
قادر پریز
مریم پرویزی دانشکده ادبیات و زبان های خارجه دانشگاه علامه طباطبائی
سید مرتضی پورایوانی مدرس گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایپ
یاسر تک فلاح استادیار دانشگاه علامه طباطبایی ره
علی حاجی خانی دانشیار گروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه تربیت مدرس
محسن حبیبی
احمد علی حیدری
صالح حسن زاده
حسام الدین خلعتبری
حسام الدین خلعتبری
محمد حسین خوانین زاده
فرشته دارابی
علی رجب زاده
احمد رحمانیان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا
محمود رسولی دانشگاه زنجان ،عضو هیئت علمی
محمدجواد رضایی (ره)
کاوس روحی برندق دانشیار و مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
علی سروری مجد
مریم سعیدیان جزی
محمد کاظم شاکر
نوشین شاهنده دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه خوارزمی
علی شریفی
محمد شعبانپور عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد صدقی آلانق عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
یحیی صولتی اندیشه های دینی-فقهی،فلسفی ،اجتماعی و..............علامکه طباطبائی(ره) پژوهشگر و استادیار
محمد علی عاشوری کیسمی دانشکده ادبیات و زبان های خارجه دانشگاه علامه طباطبائی
حسن عباسی حسین آبادی دانشیار دانشگاه پیام نور
عبدالمطلب عبدالله
علیرضا فخاری
سعید قاسمی پرشکوه دانشگاه علامه طباطبائی تهران
علی کربلایی پازکی استاد
بیژن کرمی زبان وادبیات عربی.دانشکده ادبیات فارسی و.زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی
حسین کلباسی اشتری
روح الله محمد علی نژاد عمران عضو هیأت علمی گروه قرآن و حدیث
جلال مرامی گروه عربی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران
سیدجابر موسوی
رضا ناظمیان
عبداله نصری
اشکان نعیمی
عباسعلی وفایی

login