داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند

نام داور رشته تخصصی
اسماعیل اثباتی
مهدی اخوان
مهدی اخوان
عباس اشرفی
حسام امامی دانالو
سعید انواری
محمد حسین بیات
مریم برهمن
زهرا بشارتی
حمیدرضا بصیری
مجید بیگی
علی بنایی
مهدی بهنیافر
قادر پریز
مریم پرویزی
سید مرتضی پورایوانی
یاسر تک فلاح
علی حاجی خانی
محسن حبیبی
احمد علی حیدری
صالح حسن زاده
حسام الدین خلعتبری
حسام الدین خلعتبری
محمد حسین خوانین زاده
فرشته دارابی
علی رجب زاده
احمد رحمانیان
محمود رسولی
محمدجواد رضایی (ره)
کاوس روحی برندق
علی سروری مجد
مریم سعیدیان جزی
محمد کاظم شاکر
نوشین شاهنده
علی شریفی
محمد شعبانپور
محمد صدقی آلانق
یحیی صولتی اندیشه های دینی-فقهی،فلسفی ،اجتماعی و..............علامکه طباطبائی(ره)
محمدعلی عاشوری کیسمی
محمد علی عاشوری کیسمی
حسن عباسی حسین آبادی
عبدالمطلب عبدالله
علیرضا فخاری
سعید قاسمی پرشکوه
زهره قربانی مادوانی
رقیه کاردل
علی کربلایی پازکی
بیژن کرمی
حسین کلباسی اشتری
روح الله محمد علی نژاد عمران
جلال مرامی
سیدجابر موسوی
رضا ناظمیان
عبداله نصری
اشکان نعیمی
عباسعلی وفایی

login