شماره تماس 02148393717

شماره تماس -02148393717

 متقاضیان می توانند سوالات خود را حسب مورد ازطریق تماس مطرح  نمایند.

تذکر:*** پیگیری  مقالات ارسالی  صرفا از  طریق سامانه نشریات  (بخش تماس با ما) امکان پذیر می باشد.*** 

login