اخلاق حرفه‌ای پژوهی، مطالعۀ موردی سیرۀ علمی علامه طباطبایی(ره)

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح3، فقه و اصول، موسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا(س) تبریز،ایران

2 استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران

چکیده

پژوهش، فرایندی منظم است که منجر به حل مسئله یا مشکلی می­گردد. هر پژوهشگر متعهدی باید در حرفۀ خویش، حریمی را رعایت کند. پس از شناخت این حریم­ها باید بررسی کرد که افراد بسیار متعهد و فرهیخته­ای همچون علامه طباطبایی این حریم­ها را چگونه در سیرۀ علمی خویش رعایت کرده­اند. نوشتار پیش­رو، با استناد به منابع مکتوب و به روش کتابخانه­ای و توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال است که علامه سید محمدحسین طباطبایی (ره)، اخلاق حرفه­ای در پژوهش را چگونه سیرۀ علمی خویش رعایت می­کردند؟ بر این اساس پس از تعاریف واژگان کلیدی، اهمیت رعایت اخلاق پژوهشی، مصادیق اخلاق پژوهشی رعایت شده در سیرۀ­ علامه طباطبایی به صورت مستند از زبان خود علامه، شاگردان، علما و بزرگان تبیین شده است از جمله: تحقیق به نیت الهی و معنوی، حقیقت­جویی با پرهیز از پیش­داوری و قضاوت عجولانه، احترام به استاد، داشتن روحیۀ قدرشناسی از پیشینیان، رجوع به منابع معتبر، تواضع علمی و عدم فخرفروشی، ترویج علم و نویسندگی و پاسخگویی به نیازهای روز، عدم سرقت محتوایی، انصاف علمی، نقادی و نقدپذیری، پشتکار، صبر، اهمیت به وقت و عمر خود و دیگران، جامعیت و علم سرشار پژوهشگر، برهانی و مستدل نوشتن، شجاعت و جرأت علمی. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professional Ethics observance in research in Allameh Tabatabaei’s methods (sire)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh shahmohammadi 1
  • zia-eldin olianasab 2
1 Research assistant in management center of Hoze Elmie Tabriz. Azarbijan Sahrghi. Grade3, Figh and Islamic principls, high education Institue Alzahra. Tabriz; Iran
2 Assistant Professor of Islamic Science Tabriz Medical University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Research is a regular process causing to problem- solving. Every committed researcher should regard herhis limiits in her/his profession. After recognizing this limits, they should notice the high educated and committed persons such as Allame Tabataba'i, how regarded to this limits in his writings and professional reports. In this article, by virtue of written resources and library method, this question was answered: How Allameh Tabataba'i regarded professional ethics in research in his writings and scientific method? According to this matter, after key words descriptions the importance of research ethics observance documented in Allameh's method (sire) by him and his pupils such as spiritual and divine intentions research, truth finding with prejudice and hastily judgement avoidance, respect to professor, appreciative morality about ancestors, reference to valid resources, scientific humility and non- boasting, science propagation and writing, answer to new needs, not content plagiarism, scientific fair, criticism and criticizability, preservance, patience, notability to time and his life time and others, collectivity and research science, argumental writing, and scientific courage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics observance in research
  • research
  • Ethics