کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
معانی تقدیم وتاخیر ساختارهای متشابه قرآن با تکیه بر تفاسیر مجمع البیان، المیزان ونمونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/tat.2021.12917

مصیب مرزبانی؛ مجمد نبی احمدی؛ رضا امانی


بررسی تفسیر ابعاد دعا در المیزان

دوره 2، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 121-138

10.22054/tat.2016.5716

حمیدرضا خادمی؛ هادی طباطبایی


روابط خانوادگی از منظر تفسیر المیزان

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 51-70

10.22054/tat.2014.1315

مهدخت بروجردی علوی؛ عباس اشرفی؛ راضیه رزمیان