کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 4
1. معانی تقدیم وتاخیر ساختارهای متشابه قرآن با تکیه بر تفاسیر مجمع البیان، المیزان ونمونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/tat.2021.12917

مصیب مرزبانی؛ مجمد نبی احمدی؛ رضا امانی


2. بررسی تفسیر ابعاد دعا در المیزان

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-138

حمیدرضا خادمی؛ هادی طباطبایی


3. معانی تقدیم و تأخیر ساختارهای متشابه قرآن با تکیه بر تفاسیر مجمع‌البیان، المیزان و نمونه

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 139-160

محمد نبی احمدی؛ رضا امانی؛ مصیب مرزبانی


4. روابط خانوادگی از منظر تفسیر المیزان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-70

مهدخت بروجردی علوی؛ عباس اشرفی؛ راضیه رزمیان