نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی خداشناسی رنه دکارت و علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/tat.2018.31287.54

حمید امن نژاد؛ مهدی منفرد


2. بررسی تطبیقی خداشناسی رنه دکارت و علامه طباطبائی

دوره 4، شماره 6، شهریور 1396، صفحه 29-52

10.22054/tat.2017.9016

مهدی منفرد؛ حمید امن نژاد