نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تحلیلی آرای مفسران روایی با علامه طباطبایی پیرامون محکم و متشابه ( با تکیه برآیه ۷ سوره آل عمران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/tat.2017.22522.47

علی حاجی خانی؛ صادق عباسی؛ انسیه برومند پور