نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل غایتِ افعال انسانی از منظر علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/tat.2017.17574.36

میثم امانی