نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. نظام مندی دعا در تفسیر المیزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/tat.2021.12912

حمید رضا خادمی؛ هادی طباطبایی


2. بررسی تفسیر ابعاد دعا در المیزان

دوره 2، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 121-138

حمیدرضا خادمی؛ هادی طباطبایی