نویسنده = حامد غلامی
سنن اجتماعی در قرآن از منظر علامه طباطبایی و سید قطب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/tat.2018.2753.2

جمال فرزنوحی؛ حامد غلامی؛ عباس محمدی


سُنَن اجتماعی در قرآن از منظر علاّمه طباطبائی و سیّد قطب

دوره 2، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 117-148

جمال فرزند وحی؛ حامد غلامی؛ عباس محمدی