سنن اجتماعی در قرآن از منظر علامه طباطبایی و سید قطب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

2 دبیر / آموزش و پرورش

3 -

چکیده

یکی از مسائل بسیار مهم در قرآن کریم، سنن اجتماعی مانند هدایت، آزمایش، استدراج، امهال و ... است. اهمیت پرداختن به این مسأله از آن رو است که یک جامعه ی اسلامی برای رسیدن به خاستگاه و جایگاه اصلی خود باید با قوانینی که خداوند در زندگی انسان ها وضع نموده آشنا باشد؛ چرا که توجه به جریان سنت هاى الهى، بیدار کننده و حرکت آفرین است و انسان را بر اعمال خیر و پرهیز از اندیشه‌ها و عمل هاى نادرست بر مى‌انگیزد. بررسی سنت ها در تفاسیر معاصر به جهت پی بردن به نحوه ی برداشت مفسران از سنت ها و تطبیق آن ها با مسائل عصر می باشد. در این مقاله، بر آنیم به مطالعه سنتهای اجتماعی، در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن بپردازیم. با مقایسه ی این دو تفسیر، معلوم می گردد که از میان سنن، تنها در موضوع امامت بین دو مفسر اختلاف بنیادین وجود دارد. برای انجام کار، سنت ها در دو قسم مطلق و مقید تقسیم بندی گردیده و از هر قسم، سه سنت مورد بررسی قرار می گیرد. ابزار کار در این مقاله منابع کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social traditions in the Quran from the viewpoint of Allameh Seyyed Qutb

نویسندگان [English]

  • jamal farzandwahy 1
  • hamed gholami 2
  • abbas mohammadi 3
1 Razi University faculty members
چکیده [English]

One of the most important issues in the Holy Quran, social traditions such as guidance, testing, Astdraj, Amhal and so on.and a man of good deeds and avoid bad thoughts and actions infuriate. Check traditions in contemporary interpretations of commentators have taken to realize how tradition and its implementation is the issue. In this paper, we studied on social tradition, the Tafsir al-Mizan and pay per Sheds al. By comparing these two interpretations, it is that the tradition, just in case there are fundamental differences in leadership between the two commentators. To do so, the tradition has been divided in two kinds: absolute and binding of every kind, three traditions are studied. This is a tool library.
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Social traditions"
  • "guidance"
  • "Astdraj"
  • "Amhal"
  • "Allameh Tabatabai"
  • "Sayyid Qutb"