کلیدواژه‌ها = علامه طباطبائی
تعداد مقالات: 11
1. اخلاق از منظر علامه طباطبائی و توماس آکویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

10.22054/tat.2020.48690.93

محمد علی عاشوری کیسمی؛ مریم پرویزی


2. اشارات نحوی در المیزان علامه طباطبائی(ره)

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-26

10.22054/tat.2018.31759.56

قادر پریز


4. بررسی تطبیقی خداشناسی رنه دکارت و علامه طباطبائی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-52

10.22054/tat.2017.9016

مهدی منفرد؛ حمید امن نژاد


5. بررسی مفهوم سبع سموات در قرآن با تأکید بر آراء علامه طباطبائی و شیخ طنطاوی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-80

10.22054/tat.2017.9017

مجتبی بیابان پور؛ مجید خاری آرانی


6. آثار تفکر علامه طباطبائی در اسلام‌شناسی هانری کربن

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 101-123

10.22054/tat.2017.9027

مهرکان نظامی زاده؛ مرضیه خزائی


8. دیدگاه متفاوت علامه طباطبائی(ره) در تحلیل ورود همگانی به جهنم و تعارض آن با رحمت عام الهی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1395، صفحه 69-84

10.22054/tat.2016.7956

صالح حسن زاده؛ علی پیرهادی؛ مریم رستگار


9. بازپژوهی حجیت روایات تفسیری با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-102

10.22054/tat.2016.7957

روح الله محمد علی‌نژاد عمران؛ کامران اویسی


11. چرایی تفاوت آیات تحدی از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-24

10.22054/tat.2016.7952

حسین خاکپور؛ فاطمه اثنی عشری