ازدواج دختر حضرت لوط(ع) با مشرکان؛ با تأکید بر دیدگاه علاّمه طباطبائی

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

قرآن کریم با الگوسازی بخش‌هایی برجسته از زندگی انسان‌های کامل و گاه تکرار آن در آیات قرآن، درس‌های آموزنده‌ای به ما می‌دهد. در این میان، پاره ای از آیات قرآنی در نگاه نخست، چالش‌زا و مسئله‌برانگیز است. یکی از این موارد، شبهه‌هایی است که عصمت پیامبران را زیر سؤال می‌برد و از مهم‌ترین شبهه‌ها می‌باشد و یکی از این شبهه‌ها، سؤالی است که دربارة حضرت لوط(ع) مطرح است و اینکه چگونه ایشان ازدواج با دختران خود را به مشرکان پیشنهاد داده است. این مقاله با در نظر گرفتن آیات مربوط، راهکارهای برون‌رفت از این شبهه را از دیدگاه مفسّران، به‌ویژه علاّمه طباطبائی، مورد تحقیق قرار داده است و به این نتیجه دست یافته که از میان برون‌رفت‌هایی که در پاسخ به این شبهه ارائه شده، فقط برون‌رفت مبتنی بر نبودِ تشریع حرمت ازدواج با مشرکان در زمان حضرت لوط(ع) صحیح است و پاسخی موجّه به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Marrige of Prophet Lot’s (pbuh) daughter with the Idolaters: By an Emphasis on Allameh Tabatabaei’s Viewpoint

نویسنده [English]

  • Kavoos Rouhi Barandagh
چکیده [English]

Holy Quran with full modeling the Highlighted perfect human’s life and then repeating it in verses, teaches us revealing lessons. But, some of the verses of the Quran at first glance seem to be challenging and controversial. One of these most important cases is doubts which question the infallibility of prophets (pbuh).And among them is the doubt about Prophet Lut (peace be upon him), that he has proposed their daughters to marry idolaters.This paper, by considering the related verses, investigated ways of eradicating this confusion. We refer to solution which proposed by commentators especially Allameh Tabatabai’s viewpoint. It was revealed that, among answers provided to this question, the best one is based on lack of divine legislation of marriage with idolaters in the time of Prophet Lut (peace be upon him).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophet Lot (s)
  • Marriage
  • Infallibility
  • Idolaters
  • necessity
  • Allameh Tabata’bai (RA)