بررسی مفهوم سبع سموات در قرآن با تأکید بر آراء علامه طباطبایی و شیخ طنطاوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش، کاشان، ایران

2 علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد،تهران، ایران

چکیده

بکی از تعابیری که در قرآن به کار رفته و از دیرباز مورد توجه مفسران و محققان بوده و در مورد آن نظریات مختلف ارائه شده است، موضوع هفت آسمان می‌باشد که به کرّات در قرآن به آن اشاره شده است این ظهور مکرر عبارت "هفت آسمان" در قرآن باعث شد که مترجمان و محققان تلاش کنند تا از مدتها قبل از آن به کاوش در مورد آن بپردازند. بنابراین، بسیاری از نظریه ها در مورد "هفت آسمان" مطرح شده اند تحت تاثیر نجوم در هر دوران بوده است.
. بر این اساس مقاله بر آن است که با استفاده از روش توصیفی و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای ، در یک فرآیند تدریجی به لحاظ معنای وضعی، مفهوم و معنای عرفی متداول در عصر نزول قرآن و پس از آن با نگرش فراگیر به کل متن قرآن، به تحلیل و بازیابی سبع سموات از دو دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی و شیخ طنطاوی بپردازد. در خصوص بافت قرآن کریم باید گفت این واژه از نظر این دو دیدگاه تفسیر متفاوت پیدا می کنند. بر این اساس سبع سموات اشاره به تمامی گستره آسمان ها است که یکی از آن ها سماءالدنیا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept of seven heavens in the Quran by Sheikh Tantawi to emphasize ideas and Tabatabai

نویسندگان [English]

  • mojtaba biyabanpour 1
  • majid khariarani 2
1 Department of Ministry of Education, kashan Iran
2 Department of philosophia of education, Faculty of human sciences, University of shahed, tehran, Iran
چکیده [English]

The repeated appearance of the expression “seven heavens” in Quran caused interpreters and researchers endeaver to explicate and justify it from long before; therefore,many theories about “seven heavens” have been postulated under the imperssion of astronomy in every era.
The aim of the present paper is Using a descriptive method and collecting data in a library to deal with the true meaning of the word seven heavens " in Quranic teachings The writer attempts to display the initial meaning of the term and to see how its meaning was extended to embrace public and ethical aspects. Having done this, the writer tries to disclose the general meaning of the term through general references to Quranic verses . Buffett said the Quran should be interpreted in terms of these two approaches are different. Accordingly, the entire expanse of the heavens are the heavens of the sky world.
Keywords: Quran, the seven heavens, Tabatabai, Sheikh Tantawi, exegesis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • the seven heavens
  • Tabatabai
  • Sheikh Tantawi
  • exegesis