علامه وآینده جهان با حاکمیت اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله پیش رو موضوع آینده جهان از دیدگاه علامه طباطبائی ره را مورد بررسی قرار داده است. علمی بودن وتازگی آن هم ازاین جهت است که موضوع ذکر شده ازنگاه قران آن هم از دید علامه است. این مسئله با روش ویژه تفسیری علامه و با بررسی تحلیلی وی از احادیث مربوط مورد بررسی قرار گرفته است، ایشان ضمن بررسی نظام حق گرا و فطری انسانی و جوامع بشری، گوید گرایش انسان مطابق فطرتش به صلاح و رفع فساد و ظلم است. بنا براین مسیر نهایی وی به سوی حاکمیت حق است و نهایتا عواملی دست بدست هم داده و آینده جهان را از آنِ صالحان خواهند نمود وی وقوع کامل چنین واقعه را در زمان ظهور مهدی موعود (عج) و با حاکمیت سراسری اسلام می داند. و باتفسیر آیاتی، گوید در آن عصر دینی غیرازاسلام نخواهد ماند وتمام اهل کتاب به عیسی(ع) که برای امام مهدی (عج) نزول خواهد نمود، ایمان می آورند. ایشان برای رفع ابهام مسئله رابطه ظهور امام مهدی(عج) با مسئله رجعت و قیامت را که در برخی ادله پایان جهان، علاوه برقیام حجت(عج) رجعت و یا قیامت دانسته شده، پرداخته و آن را به این جهت می داند که حقیقت این سه موضوع در ظهور حق یکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

علامه وآینده جهان با حاکمیت اسلام

چکیده [English]

مقاله پیش رو موضوع آینده جهان از دیدگاه علامه طباطبائی ره را مورد بررسی قرار داده است. علمی بودن وتازگی آن هم ازاین جهت است که موضوع ذکر شده ازنگاه قران آن هم از دید علامه است. این مسئله با روش ویژه تفسیری علامه و با بررسی تحلیلی وی از احادیث مربوط مورد بررسی قرار گرفته است، ایشان ضمن بررسی نظام حق گرا و فطری انسانی و جوامع بشری، گوید گرایش انسان مطابق فطرتش به صلاح و رفع فساد و ظلم است. بنا براین مسیر نهایی وی به سوی حاکمیت حق است و نهایتا عواملی دست بدست هم داده و آینده جهان را از آنِ صالحان خواهند نمود وی وقوع کامل چنین واقعه را در زمان ظهور مهدی موعود (عج) و با حاکمیت سراسری اسلام می داند. و باتفسیر آیاتی، گوید در آن عصر دینی غیرازاسلام نخواهد ماند وتمام اهل کتاب به عیسی(ع) که برای امام مهدی (عج) نزول خواهد نمود، ایمان می آورند. ایشان برای رفع ابهام مسئله رابطه ظهور امام مهدی(عج) با مسئله رجعت و قیامت را که در برخی ادله پایان جهان، علاوه برقیام حجت(عج) رجعت و یا قیامت دانسته شده، پرداخته و آن را به این جهت می داند که حقیقت این سه موضوع در ظهور حق یکی است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • علامه
  • آینده
  • جهان نظام انسانی
  • ظهور
  • امام مهدی