نحوست ایّام از منظر قرآن، روایات و عقل؛ با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفی العالمیه قم

2 دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم

چکیده

در برخی از آیات قرآن و روایات معصومان(ع) به مسئله نحوست ایام اشاره شده است. در میان مفسران، درباره ذاتی و یا غیر ذاتی بودن نحوست ایام اختلاف وجود دارد. در پژوهش حاضر به بررسی این مسئله در قرآن و روایات معصومان به روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر آراء علامه طباطبایی در تفسیر المیزان پرداخته شد. حاصل پژوهش آنکه نحوست مطرح شده در قرآن، مربوط به وقایع اتفاق افتاده برای قوم عاد است که بسیار شدید و سخت بوده است و امکان دارد که منظور از «یوم نحس» روز بسیار سرد باشد. از نظر عقلی نیز راهی برای اثبات نحوست ایام وجود ندارد. در روایات معصومین(ع) به نحوست ایام اشاره شده است و البته راه دفع این نحوست، همچون صدقه دادن، صیام، خواندن آیه الکرسی و پذیرش ولایت ائمه، بیان شده است و ملاک در نحوست ایام نحس، صرفاً تفال زدن خود مردم است. در نهایت، معنای برداشت شده در پژوهش از نحوست، با معنای رایج در بین مردم که منظور از نحوست ایام را حالتی که مانع از انجام فعل و یا اعمال را فاقد برکت می‌کند، مطابقت ندارد و منظور از نحوست، وقوع حوادث ناگوار در روز است که نسبی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Struck during the Qur'an, the traditions and wisdom (based on the ideas of Allameh Tabatabai in Al-Mizan)

نویسندگان [English]

  • hosaain alavi mehr 1
  • mortaza sazjini 2
  • Mohmmad hossain shirafkan 2
1 Associate Professor of Quranic Interpretation and Science Department of Al-Mustafa Al-Alamieh Qom Society
2 student
چکیده [English]

In dictionaries struck to examine the meaning of Quranic verses and sayings of Imams (AS), which struck during the harvest is not innate. In dictionaries, the word sinister, in the face of adversity is something foreign that is used. Struck stated in the Qur'an, concerning the events that happened to Aad was very intense and it is possible that "Yom crossed" a very cold day. Logically also, there is no way to prove stricken days. In the narrations of the Infallible Imams (AS) have been referred to the stricken days of disposal and of course struck, such as almsgiving, Lent, Kursi verse read and accept the guardianship of the Imams, and the criteria stated in the stricken unlucky days, only fortune-telling oneself people.le Imams (AS) have been referred to the stricken days of disposal and of course struck, such as almsgiving, Lent, Kursi verse read and accept the guardianship of the Imams, and the criteria stated in the stricken unlucky days, only fortune-telling oneself people

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • days
  • unlucky
  • unfortunate incidents