واکاوی فلسفه حدود با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

2 استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره)

3 دانشجویی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره)

چکیده

حدود از اساسی ترین احکام دین اسلام است که اجرای آن در جامعه مورد اهتمام و تأکید شارع مقدس قرار گرفته است. لکن امروزه این سؤال مطرح است که آیا احکام حدود همچنان که دشمان اسلام اذعان می‌کنند احکامی ضد حقوق بشری است یا خیر؟ ازاینرو نگارنده در پاسخ به این سؤال ضمن تبیین فلسفه و حکمت احکام حدود از دیدگاه علامه طباطبائی، معتقد است این احکام نتنها ضد حقوق بشری نیست بلکه همچنان که علامه طباطبائی(ره) با استعانت از کلام وحی و روایات ائمه(ع) فرمودند؛ اجرای هریک از حدود الهی در راستای مصلحت و سعادت نوع بشر است مثال آنکه فلسفه حد زنا و قذف برای حفظ بقاء نسل و نظام جامعه خانوادگی است چراکه بدون شک با بازشدن راه زنا و شیوع فحشاء در جامعه، روز به روز میل و رغبت افراد به ازدواج کمتر مى‏شود و در نتیجه بقاء نسل و نظام جامعه خانوادگى از بین میرود و اینکه فلسفه حد شراب، براساس مصلحت جامعه و در راستای محافظت از عقل بشری و جلوگیری از مضرات طبیعی و اخلاقى است و همچنین است فلسفه و حکمت اجرای حدّ سرقت و محاربه چرا که از منظر علامه هیچ جرم و گناهى بقدر تعدى به حقوق مردم، جامعه را فاسد نمى‏سازد، زیرا مهم‏ترین چیزى که جامعه انسانى را براساس خود پایدار مى‏دارد، نظام اقتصادی جامعه است که خدا آن را مایه قوام نظام اجتماعی قرار داده است و اجرای حدّ محاربه نیز در جهت تأمین امنیت و آسایش افراد جامعه امری ضروری محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Hudud philosophy of Allameh Tabatabai view point

چکیده [English]

Hudud the most fundamental precepts of Islam its implementation in society has been regarded as a priority and stressed the divine legislator but today is the question is Hudud sentences they said the enemies of Islam anti Human rights or not ? the author of the answer while explaining the philosophy and wisdom of the Hudud Sentences From the viewpoint of Allameh Tabataba'i believes that the sentences not human rights but also that Allameh Tabataba'i Considering ayat of holy Koran believes that the implementation of each of these Hudud in society is for ultimate happiness and welfare of humankind. From his perspective, the philosophy of Had for adultery and for serious accusation is for the survival of generations and community system; because with spreading of adultery and prostitution in society, day by day people get less willing to marry and as a result survival of humankind and community system are threatened. Similarly, the philosophy of Had for wine which is based on the common good and for prevention of natural, moral and intellectual threats and also of hatred and enmity between people. Considering the philosophy and wisdom of the implementation of Had for thefts, Allameh Tabataba'i considers it as a measure for not corrupting the society; because to his opinion, no crimes as much as trampling rights of people can corrupt the society. Because the most important thing that makes human society sustainable is economics which Allah has put the basis of the social system

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adultery Punishment
  • qazf
  • theft
  • drinking alcohol
  • being at war