دیدگاه متفاوت علامه طباطبایی(ره) در تحلیل ورود همگانی به جهنم و تعارض آن با رحمت عام الهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
آیه‌‌ هفتاد و یکم سوره‌ مریم: «و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا؛ هیچ کسی از شما نیست مگر وارد جهنم می‌شود که بر پروردگارت حتمی و مقرر است.» را به جهت ظهور در دخول مؤمنان به جهنم، در زمره آیات مشکل قرار داده ‌است؛ چرا که ورود مومن به جهنم، با رحمت عام الهی در ادله دیگر ناسازگار است؛ بنابراین برای رفع شبهه تعارض آن با آیات و ادله دیگر، تفسیری متقن و متین می‌طلبد.
علی رغم مشهور؛ که ورود را به معنای دخول تعریف می‌کنند و گریزی از توجیه تعارض رحمت و نقمت برای مومنان ندارند که آنان را در تفسیر آیه دچار مشکل می‌کند، علامه طباطبایی(ره) تفسیری خلاف مشهور دارند؛ ایشان ورود را به معنای قرب و اشراف تعریف می‌کنند، و در نتیجه، این تفسیر دچار مشکل توجیه تعارض نشده و طبق این تفسیر، تعارض مذکور، سالبه به انتفاع موضوع است.
مقاله حاضر، دیدگاه علامه طباطبایی(ر‌ه) را به جه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seventy-first verse of Surah Maryam: "And it Mnkm Ella arrivals Mqzya Kahn Ali Rbk sure, no one to Hell unless you are certain that your Lord and regulations." The advent of the entry into believers to hell,

چکیده [English]

چکیده
آیه‌‌ هفتاد و یکم سوره‌ مریم: «و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا؛ هیچ کسی از شما نیست مگر وارد جهنم می‌شود که بر پروردگارت حتمی و مقرر است.» را به جهت ظهور در دخول مؤمنان به جهنم، در زمره آیات مشکل قرار داده ‌است؛ چرا که ورود مومن به جهنم، با رحمت عام الهی در ادله دیگر ناسازگار است؛ بنابراین برای رفع شبهه تعارض آن با آیات و ادله دیگر، تفسیری متقن و متین می‌طلبد.
علی رغم مشهور؛ که ورود را به معنای دخول تعریف می‌کنند و گریزی از توجیه تعارض رحمت و نقمت برای مومنان ندارند که آنان را در تفسیر آیه دچار مشکل می‌کند، علامه طباطبایی(ره) تفسیری خلاف مشهور دارند؛ ایشان ورود را به معنای قرب و اشراف تعریف می‌کنند، و در نتیجه، این تفسیر دچار مشکل توجیه تعارض نشده و طبق این تفسیر، تعارض مذکور، سالبه به انتفاع موضوع است.
مقاله حاضر، دیدگاه علامه طباطبایی(ر‌ه) را به جه

کلیدواژه‌ها [English]

  • Signs of trouble
  • Surah Maryam
  • the faithful
  • to hell
  • Allameh Tabatabai (ra)