بررسی آیه مشکل 71 سوره مریم: و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ازدیدگاه علامه طباطبایی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
آیه‌‌ هفتاد و یکم سوره‌ مریم: «و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا؛ هیچ کسی از شما نیست مگر وارد جهنم می‌شود که بر پروردگارت حتمی و مقرر است.» را به جهت ظهور در دخول مؤمنان به جهنم، در زمره آیات مشکل قرار داده ‌است؛ چرا که ورود مومن به جهنم، با رحمت عام الهی در ادله دیگر ناسازگار است؛ بنابراین برای رفع شبهه تعارض آن با آیات و ادله دیگر، تفسیری متقن و متین می‌طلبد.
علی رغم مشهور؛ که ورود را به معنای دخول تعریف می‌کنند و گریزی از توجیه تعارض رحمت و نقمت برای مومنان ندارند که آنان را در تفسیر آیه دچار مشکل می‌کند، علامه طباطبایی(ره) تفسیری خلاف مشهور دارند؛ ایشان ورود را به معنای قرب و اشراف تعریف می‌کنند، و در نتیجه، این تفسیر دچار مشکل توجیه تعارض نشده و طبق این تفسیر، تعارض مذکور، سالبه به انتفاع موضوع است.
مقاله حاضر، دیدگاه علامه طباطبایی(ر‌ه) را به جهت دقت و اهمیت آن و قوّت ادله در مخالفت با مشهور بررسی نموده است و از ادله قرآنی -که روش تفسیری ایشان است- استدلال به معنای قرب و اشراف در معنای ورود می‌کند، همچنین از دلایل ادبی به ویژه لغت و روایات نیز بهره گرفته است. علامه(ره) در راستای تثبیت دیدگاه خود، به نقد دیدگاه‌های دیگر هم پرداخته است که ادله قرآنی دیدگاه‌های دیگر را با همین روش نمی‌پذیرد و ادله روایی آنان را از ناحیه سند یا دلالت، مخدوش می‌داند. دقت علامه(ره) در تفسیر آیه ستودنی است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

wa en menkom

چکیده [English]

Abstract
Seventy-first verse of Surah Maryam: "And it Mnkm Ella arrivals Mqzya Kahn Ali Rbk sure, no one to Hell unless you are certain that your Lord and regulations." The advent of the entry into believers to hell, as put verses problem because the faithful enter into hell, is incompatible with the general mercy of God in other arguments, so as to disabuse its conflict with signs and other evidence, the interpretation requires strong and graceful.
Despite the celebrity, that entry defines the means of entry and escape from conflict to justify mercy and not a curse for the believers that they will have difficulty in interpreting the verse, Allameh Tabatabai (RA) have a contrary interpretation; he's entry means esteem and nobility define, and therefore, this interpretation does not conflict justify the trouble and, according to this interpretation, the conflict, negative to the profit issue.
especially Spanish literary reasons and traditions is also used. He (RA) to establish their views, to criticize another's views that the Quranic evidence does not accept other views using the same procedures and evidence of their validity from the area or the reference document, distorted knows. He accuracy (RA) in the verse is commendable and their interpretation agrees with the wisdom deter verse.
Keywords: Signs of trouble - Surah Maryam - the faithful - to hell - Allameh Tabatabai (ra)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Signs of trouble - Surah Maryam - the faithful - to hell - Allameh Tabatabai (ra)
  • tafser
  • qoran