بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و فخررازی درباره چگونگی انتساب هدایت و اضلال به باری تعالی در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

چکیده:
در باره اضلال و هدایت آرای مختلفی وجود دارند. دراین مقاله نظر علامه وفخرراری بررسی می شود. علامه هدایت را به دو قسم هدایت اولی و هدایت ثانی تقسیم می‌کند. وی هدایت اول را به انسان وهدایت دوم را به خدا منتسب نموده وبا تبینی که درباره هر کدام انجام می‌دهد، هیچ یک از آنها را خارج از اراده الهی قلمداد نکرده ودر عین حال نقش اختیار انسان را در هر یک به وضوح نمایان می‌نماید. در باب اضلال الهی نیز باید گفت وی اضلال منتسب به خدا را اضلال مجازاتی دانسته و به شیوه‌ایآن را به خدا نسبت می-دهد که در عین حال که اراده خداوند در آن وجود دارد، نقش اختیار بشر نیز در آن غیر قابل انکار است. فخررازی نیز با استفاده از دلائل عقلی ونقلی هدایت و اضلال الهی را تنها مستند به خداوند کرده و فعل او معرفی می‌کند، بدون اینکه در این میان نقشی به اختیار انسان قائل شود.
کلمات کلیدی: هدایت الهی، اضلال الهی ، اختیار، علامه، فخررازی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و فخررازی درباره چگونگی انتساب هدایت و اضلال به باری تعالی در قرآن کریم

چکیده [English]

چکیده:
در باره اضلال و هدایت آرای مختلفی وجود دارند.دراین مقاله نظر علامه وفخرراری بررسی می شود علامه هدایت را به دو قسم هدایت اولی و هدایت ثانی تقسیم می‌کند. وی هدایت اول را به انسان وهدایت دوم را به خدا منتسب نموده وبا تبینی که درباره هر کدام انجام می‌دهد، هیچ یک از آنها را خارج از اراده الهی قلمداد نکرده ودر عین حال نقش اختیار انسان را در هر یک به وضوح نمایان می‌نماید. در باب اضلال الهی نیز باید گفت وی اضلال منتسب به خدا را اضلال مجازاتی دانسته و به شیوه‌ایآن را به خدا نسبت می-دهد که در عین حال که اراده خداوند در آن وجود دارد، نقش اختیار بشر نیز در آن غیر قابل انکار است. فخررازی نیز با استفاده از دلائل عقلی ونقلی هدایت و اضلال الهی را تنها مستند به خداوند کرده و فعل او معرفی می‌کند، بدون اینکه در این میان نقشی به اختیار انسان قائل شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "هدایت الهی"
  • "اضلال الهی"
  • "اختیار
  • علامه"
  • "فخررازی"