بررسی تطبیقی پاسخهای علامه طباطبائی ، فخر رازی و زمخشری به شبهات معاد جسمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانجوی دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده الهیات

چکیده

چکیده
مسئله معاد جسمانی از موضوعات پردامنه ای است که از سوی فلاسفه و حکمای بسیار و از جانب فرق مختلف کلامی مطرح شده است ؛ گرچه پرسش اصلی این مسئله ، روحانی یا جسمانی و یا روحانی_جسمانی بودن معاد است ، اما ما در این مقال در پی تبیین شبهات موجود در این زمینه و پاسخگویی به آنها از سوی سه مفسر با سه مشرب کلامی شیعه، اشاعره و معتزله یعنی علامه طباطبائی، فخررازی و زمخشری هستیم ؛ لذا این پژوهش می خواهد تفاوت این سه مذهب را با رویکردی تفسیری در باب معاد جسمانی در عین پاسخ به شبهات نشان دهد . گرچه برخی پاسخهای مطرح شده از سوی فخر رازی و نیز زمخشری برآمده از چند دیدگاه کلامی است ، لیکن از جانب علامه طباطبائی ما از ابتدا تا انتها با پاسخهایی معقول و برآمده از یک اصل روبرو هستیم .
کلید واژه :
معاد جسمانی، اعاده معدوم، آکل و مأکول، علامه طباطبائی، فخر رازی، زمخشری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative analysis of responses to the question of the resurrection of Allameh Tabatabai and Fakhr Razi and Zmkhshry

چکیده [English]

The bodily resurrection of topics is broad and the great philosophers and scholars from different sects have been verbal؛The real question is, spiritual or physical or Rvhany_Jsmany of the Resurrection؛But we in this paper explains the doubts in this regard and respond to them by three interpreters and three Shiite theological disposition, Ash'arites and Mu'tazila the Allameh Tabatabai, Fkhrrazy and are Zmkhshry؛This study will be the difference between the three religions with the same interpretive approach in response to doubts concerning bodily resurrection show؛Although some of the responses made by Fakhr Razi and Zmkhshry derived from a theological perspective؛But from Allameh Tabatabai us from beginning to end with reasonable answers and comes from a principle we face.It is said that a person's bodily resurrection resurrection body will be resurrected at the end of your world, although the quality of the body language is different among different religions
Key word :
Bodily resurrection, restoring destroyed, AKEL and edible, Allameh Tabatabai, Fakhr Razi, Zmkhshry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word : Bodily resurrection
  • restoring destroyed
  • AKEL and edible
  • Allameh Tabatabai
  • Fakhr Razi
  • Zmkhshry