برهان محبت از منظر علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول الدین تهران

چکیده

چکیده:
این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی- کتابخانه ای، سعی در تبیین و تحلیل برهان ابداعی علامه طباطبایی دارد؛ برهان ایشان با عنوان برهان محبت در خلال تفسیر آیات 79-75 سوره انعام مطرح گردیده است، در ابتدا تعریفی از برهان ارائه دادیم تا میزانی بر سنجش درستی برهان نامیدن مبحث مورد بحث باشد سپس شکل منطقی برهان را مطرح کرده و به تحلیل مبنای ادعایی علامه از این برهان و نقد آن پرداختیم و در مرحله بعد ویژگی های این برهان را برشمرده و در نهایت به تفاوت نگاه علامه با سایر مفسرین در این خصوص پرداختیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که هرچند علامه با این نامگذاری تصویر بدیعی از یک برهان در ذهن خواننده به تصویر می کشد لکن با دقت در بیانات ایشان می توان گفت برهان محبت در واقع شاخه ای از برهان فطرت است که پیش از این مطرح بوده است لکن از آنجا که علامه زبان قرآن را زبان فطرت می داند با جدا کردن و تفصیل یکی از زیرمجموعه های برهان فطرت، راه را برای جویندگان علم باز نموده تا مانند او به تفسیر و تفصیل هر یک از براهین فطری پرداخته شود و از این رهگذر با الگو گیری از شیوه بیان قرآن راحت تر با مخاطبین قرآن سخن گفته شود.
کلید واژه: برهان، سوره انعام، علامه طباطبایی، ، آیات 79-75، برهان محبت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

proof of love from the perspective of Allameh Tabatabai

نویسندگان [English]

  • maryam hezarkhani 1
  • samaneh hezarkhani 2
1 Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Master of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Principles of Religion, Tehran
چکیده [English]

Review:
Using analytical-library method, this article tries to explain and analyze the innovative argument of Allameh Tabatabai; His argument has been proposed as the argument of love during the interpretation of verses 79-75 of Surah An'am. We discussed this argument and its critique, and in the next step, we enumerated the characteristics of this argument, and finally we discussed the difference between Allameh's view and other commentators in this regard, and finally we came to the conclusion that The mind of the reader is depicted, but carefully in his statements it can be said that the argument of love is in fact It is a branch of the argument of nature that has been proposed before, but since Allameh considers the language of the Qur'an as the language of nature, by separating and detailing one of the sub-categories of the argument of nature, it opens the way for seekers of knowledge to interpret and The details of each of the natural proofs should be discussed and through this, it should be easier to talk to the audience of the Qur'an by following the example of the method of expressing the Qur'an.
Keywords: Argument, Surah An'am, Allama Tabatabai, verses 79-75, Argument of Love.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Argument
  • Surah An'am
  • Allama Tabatabai
  • verses 79-75
  • Argument of Love