نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. انتساب هدایت و اضلال به خدا در قرآن از دیدگاه علاّمه طباطبائی و فخر رازی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-120

محمد شعبانپور؛ طیبه یزدان مدد