نویسنده = ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. نقش جامعه‌ساز «هدایت به امر» امام در تفسیر المیزان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-90

علی سروری مجد