واکاوی فلسفة حدود با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی

نویسندگان

1 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

حدود از اساسی‌ترین احکام دین اسلام است که اجرای آن در جامعه مورد اهتمام و تأکید شارع مقدس قرار گرفته‌است. لیکن امروزه این سؤال مطرح است که آیا احکام حدود، همچنان که دشمان اسلام اذعان می‌کنند، احکامی ضدّ حقوق بشری است یا خیر؟ نگارنده در پاسخ به این سؤال ضمن تبیین فلسفه و حکمت احکام حدود از دیدگاه علامه طباطبائی، معتقد است این احکام نه‌تنها ضد حقوق بشری نیست، بلکه همچنان که علامه با استعانت از کلام وحی و روایات ائمه(ع) فرموده‌اند، اجرای هر یک از حدود الهی در راستای مصلحت و سعادت نوع بشر است، مثال آنکه فلسفة حد زنا و قذف برای حفظ بقای نسل و نظام جامعة خانوادگی است؛ چراکه بدون شک با باز شدن راه زنا و شیوع فحشاء در جامعه، روز‌به‌روز میل و رغبت افراد به ازدواج کمتر می‌شود و در نتیجه، بقای نسل و نظام جامعة خانوادگی از بین می‌رود و اینکه فلسفة حد شراب، بر اساس مصلحت جامعه و در راستای محافظت از عقل بشری و جلوگیری از مضرات طبیعی و اخلاقی است و همچنین است فلسفه و حکمت اجرای حدّ سرقت و محاربه؛ چراکه از منظر علامه، هیچ جرم و گناهی به قدر تعدی به حقوق مردم، جامعه را فاسد نمی‌سازد، چون مهم‌ترین چیزی که جامعة انسانی را بر اساس خود پایدار می‌دارد، نظام اقتصادی جامعه است که خدا آن را مایة قوام نظام اجتماعی قرار داده‌است و اجرای حدّ محاربه نیز در راستای تأمین امنیت و آسایش افراد جامعه، امری ضروری محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Philosophy of Hudud based on Allameh Tabataba’i's View point

نویسندگان [English]

  • Hossein Namazifar 1
  • Saeed Abbaszadeh Mehne 2
  • Amir Azizi 2
1 Assistant Professor of Fiqh and the Principles of Islamic Law, Imam Khomeini International University, Qazvin; Iran;
2 M.A. in Fiqh and the Principles of Islamic Law, Imam Khomeini International University, Qazvin; Iran
چکیده [English]

Hudud is one of the most fundamental Islamic sentences which its implementation in society has been regarded as a priority and stressed by the divine legislator. But, today the question is that are Hudud's sentences anti-Human rights as the enemies of Islam claim or not? Thus, the author while explaining the philosophy and wisdom of the Hudud's sentences from the viewpoint of Allameh Tabatabae’i believes that the sentences are not against human rights but also as Allameh Tabatabae’i relying on verses of holy Qur’an believes that the implementation of each of these Hudud in society is for ultimate happiness and welfare of humankind. From his perspective, the philosophy of Had for adultery and qazaf  is for the survival of generations and community system; because with spreading of adultery and prostitution in society, people get less willing to marry and as a result , survival of humankind and community system are threatened. Similarly, the philosophy of drinking alcohols had which is based on the benefits of society and in order to protect the human intellect and prevent natural and moral harms. Considering the philosophy and wisdom of the implementation of theft's Had, Allameh Tabatabae’i considers it as a device for not corrupting the society; because according to his opinion, no crime as much as trampling rights of people can not corrupt the society. Because the most important thing that sustains a human society based on itself is the economic system of society, which God has placed it on the basis of the consistency of the social system, and the implementation of the Moharebeh's Had is also necessary in order to provide the safety and comfort of the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adultery's had
  • Qazaf
  • Theft
  • Drinking Alcohol
  • Moharebeh