بررسی شفاعت برزخی در قرآن، روایات و اندیشۀ تفسیری علامه طباطبائی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه قرآن و حدیث

2 استادیار گروه معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف اسلامی

10.22054/tat.2020.47785.88

چکیده

اگرچه اصل شفاعت از امور مسلّم بین مسلمانان است اما اینکه محدوده شفاعت، علاوه بر قیامت، برزخ را هم شامل شود، همواره میان اندیشمندان شیعی مورد بحث بوده ‌است. به گونه‌ای که شفاعت در برزخ موجب آمرزش گناهان شده و از سویی مایه ارتقاء رتبی و تعالی درجه معنوی افراد شود. علامه طباطبائی وجود شفاعت در عالم برزخ را نپذیرفته و استعانت‌های معصومان (ع) در برزخ را نوعی اجازه تصرّف از سوی خدا در عالم برزخ می‌داند. لذا معتقد است که شفاعت در عوالم پیش از قیامت محقق نمی‌شود زیرا از دیدگاه ایشان بحث شفاعت پس از مسجّل شدن ورود به بهشت یا جهنم معنا می‌یابد و برای این منظور نیز به برخی روایات استناد می‌کنند. در این مقاله ضمن پرداختن به دیدگاه‌های مطرح، و نقد و بررسی ادلۀ آراء ایشان روشن می‌گردد که با توجه به اطلاق ادلّه آیات و روایات و عدم تقیید آیه به شفاعت در قیامت و شمولیت آن نسبت به عالم برزخ، نیز توجه به مثالیّت عالم برزخ و وجود پدیده‌های دنیا در آن عالم با مرتبه شدیدتر، و استمرار شفاعت پیامبر(ص) از دنیا تا برزخ و نیز قیامت، و التفات به اصل تخویف و ترساندن و هشداردهی برای پیشگیری از وقوع گناه در دین اسلام و نیز اصل سبقت گیری رحمت الهی بر غضب او و همچنین اصل نجات بخشی انسان، می‌توان امکان شفاعت برزخی را اثبات نمود. و اینکه شفاعت در برزخ نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith

نویسندگان [English]

  • roohallah mohammad ali nejad omran 1
  • kamran oveisi 2
2 Republic Boulevard - Alleyways 4 and 6 - Islamic Knowledge Center
چکیده [English]

Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith Allameh Tabatabaei Shefaat Barzakhi in Quran and Hadith

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barzakh
  • Shefaat
  • Tabatabaei
  • Quran
  • Revayat
  • Ghiamat