کلیدواژه‌ها = سوره انعام
برهان محبت از منظر علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

10.22054/tat.2020.50561.99

مریم هزارخوانی؛ سمانه هزارخوانی