کلیدواژه‌ها = تفسیر
بررسی مفهوم سبع سموات در قرآن با تأکید بر آراء علامه طباطبایی و شیخ طنطاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/tat.2018.32553.57

مجتبی بیابان پور؛ مجید خاری آرانی


حقیقت تأویل در قرآن از منظر علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 33-50

10.22054/tat.2014.1313

صالح حسن زاده؛ عبداله جعفری


گرایش اجتماعی در المیزان فی تفسیر القرآن

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 131-145

فاطمه حسینی میرصفی