نویسنده = سیدعباس حکیم زاده خرد
بررسی میان رأی ملاصدرا و علامه طباطبائی (ره) در عالم ذر

دوره 5، شماره 9، مهر 1397، صفحه 147-168

10.22054/tat.2020.49753.97

حسین غفاری؛ سیدعباس حکیم زاده خرد