نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر حجاب و عفاف از منظر قرآن با تکیه بر مصلحت در نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/tat.2018.30279.53

محمد شعبانپور؛ زهرا بشارتی؛ محمد مهدی ولدخانی


2. تحلیلی بر حجاب و عفاف از منظر قرآن با تکیه بر مصلحت در نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبائی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 81-99

10.22054/tat.2017.9024

محمد شعبانپور؛ زهرا بشارتی؛ محمد مهدی ولدخانی