نویسنده = �������� �������� ��������
نحوست ایّام از منظر قرآن، روایات و عقل؛ با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/tat.2017.20849.42

حسین علوی مهر؛ مرتضی سازجینی؛ محمد حسین شیرافکن


نحوست ایّام از منظر قرآن، روایات و عقل؛ با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی (ره)

دوره 3، شماره 5، اسفند 1395، صفحه 55-76

10.22054/tat.2017.8046

مرتضی سازجینی؛ حسین علوی مهر؛ محمد حسین شیر افکن