نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نحوست ایّام از منظر قرآن، روایات و عقل؛ با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/tat.2017.20849.42

حسین علوی مهر؛ مرتضی سازجینی؛ محمد حسین شیرافکن