نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. چرایی تفاوت آیات تحدی از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/tat.2017.17098.35

حسین خاکپور؛ فاطمه اثنی عشری