نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. حقیقت تأویل در قرآن از منظر علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 33-50

صالح حسن زاده؛ عبداله جعفری