نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی درباره تکلم الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/tat.2018.4848.6

معصومه مرزبان


2. تحلیل تطبیقی دیدگاه علاّمه طباطبائی و فخر رازی دربارة تکلّم الهی

دوره 2، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 31-60

عبداله نصری؛ معصومه مرزبان