نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. گرایش اجتماعی در المیزان فی تفسیر القرآن

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 131-145

فاطمه حسینی میرصفی