نویسنده = پرویزی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. اخلاق از منظر علامه طباطبائی و توماس آکویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

10.22054/tat.2020.48690.93

محمد علی عاشوری کیسمی؛ مریم پرویزی