نویسنده = کاهیرده، نسیم
تعداد مقالات: 1
1. .مؤلفه های ذهنی مؤثر در بروز کنش اجتماعی اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

10.22054/tat.2020.48143.92

نسیم کاهیرده