نویسنده = نجاتی حسینی، سید محمود
تعداد مقالات: 1
1. علامه طباطبایی و فلسفه علوم انسانی: روایتی از یک "مواجهه – چالش"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/tat.2020.47770.91

سید محمود نجاتی حسینی