نویسنده = ولدخانی، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر حجاب و عفاف از منظر قرآن با تکیه بر مصلحت در نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبائی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 81-99

10.22054/tat.2017.9024

محمد شعبانپور؛ زهرا بشارتی؛ محمد مهدی ولدخانی