نویسنده = محرمی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. امربه معروف ونهی ازمنکرازمنظرتفاسیرالمیزان، مفاتیح الغیب و کشاف

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 125-148

10.22054/tat.2017.9030

علی کربلایی پازکی؛ فاطمه محرمی