نویسنده = کلبادی نژاد، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه علامه طباطبایی(ره)دربارۀ معرفت نفس و رابطۀ آن با تهذیب و اخلاق

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 129-150

10.22054/tat.2017.8054

علیرضا کلبادی نژاد؛ لیلا قدیری جاوید