نویسنده = خاکپور، حسین
تعداد مقالات: 1
1. چرایی تفاوت آیات تحدی از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-24

10.22054/tat.2016.7952

حسین خاکپور؛ فاطمه اثنی عشری