نویسنده = فرزند وحی، جمال
تعداد مقالات: 1
1. سُنَن اجتماعی در قرآن از منظر علاّمه طباطبائی و سیّد قطب

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 117-148

جمال فرزند وحی؛ حامد غلامی؛ عباس محمدی