نویسنده = محمد علی نژاد عمران، روح الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شفاعت برزخی در قرآن، روایات و اندیشۀ تفسیری علامه طباطبائی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

10.22054/tat.2020.47785.88

روح الله محمد علی نژاد عمران؛ کامران اویسی