نویسنده = حسن زاده، صالح
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل وبررسی مبانی مشروعیت و ماهیت، حکم حکومتی از منظر علامه طباطبائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/tat.2019.36359.69

مجید بیگی؛ صالح حسن زاده