تحلیل وبررسی مبانی مشروعیت و ماهیت، حکم حکومتی از منظر علامه طباطبائی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی،مدرس گروه معارف اسلامی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/tat.2019.36359.69

چکیده

ابعاد و زوایای مختلف حکم حکومتی همواره در نزد متفکران اسلامی مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. از جمله مهمترین آنها بحث از ماهیت و مبانی مشروعیت حکم حکومتی می باشد. علامه طباطبائی صدور حکم حکومتی را در عرض حکم شرعی برای اداره جامعه اسلامی توسط ولی امر مشروع دانسته و معتقد است حاکم اسلامی از جانب خداوند متعال مجاز است اقدام به صدور احکام حاکمیتی نماید که این احکام به مانند احکام شرعی معتبر بوده ولازم الاجرا و واجب الاطاعه می باشد. نسبت به شناخت ماهیت احکام حکومتی، علامه احکام حکومتی را احکامی مستقل می داند که ولی امر ضمن التزام به مشورت در وضع، بصورت مستقل و بدون دخالت دیگران اقدام به صدور آن می نماید این احکام برای تامین نیازهای متغیر و غیر فطری افراد جامعه ضمن عدم مخالفت با شرع مقدس به شرط تامین موافقت حکم با شرع، به حسب تامین مصلحت امت اسلامی بصورت موقت وضع می شود. احکام حکومتی می تواند به اختلاف اعصار وامصار مختلف شود و با بر طرف شدن اهداف و مصالحی که موجب وضع آنها شده بصورت خودکار مرتفع گردد . . این پژوهش به روش کتابخانه ای به شیوه توصیفی تحلیلی، اسناد و داده های جمع آوری شده از آراء واندیشه علامه طباطبائی را مورد تحلیل و تحقیق قرار داده و به بررسی ماهیت و مبانی مشروعیت حکم حکومتی از منظر ایشان پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyze and review the principles of legitimacy and nature, government decree from the perspective of Allamah Tabataba'i

نویسندگان [English]

  • majid beigi 1
  • saleh hasanzadeh 2
1 allameh tabatbaei
2 allameh tabatabaei
چکیده [English]

The various dimensions and angles of government rule have always been discussed with Islamic thinkers.
One of the most important of these is the discussion of the nature and basis of the legitimacy of a government ruling
Allameh Tabatabai considered the issuance of a verdict of government in the wake of a religious order for the administration of the Islamic society by the legitimate authority.
Believes that the ruler of Islam is permitted to issue rulings by the Supreme Leader
In recognizing the nature of government rulings, Allameh considers state orders to be independent judgments
The ruler, while obliging him to consult in a state of affairs, independently and without the intervention of others, issuing it.
These ordinances are issued to meet the changing needs of individuals on condition that they do not oppose the holy religion with the aim of securing the consent of the law.

This research is a library method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government order
  • Ruler
  • Nature
  • legitimacy